۱۳۸۶ دی ۱۲, چهارشنبه

اعتماد به آینده
امروز ظهر که داشتم تلویزیون نگاه می کردم یه جمله خیلی جالب توی یکی از برنامه ها نظرم رو جلب کرد: آینده خیلی هم قابل اعتماد نیست. بعد که یه ذره فکر کردم دیدم خیلی از مشکلات و بدبختیهای روزمرهِ ما آدمها به خاطر همین اعتماد بیش از حد به آینده است. اینکه خوب بعدا رو که ازمون نگرفتن ، بعدا یه کاریش می کنم و همینطوری میشه که کلی از کارهامون ، برنامه هامون ،تحقیقات و پروژه هامون ، و برای بعضی ها تفریح کردن، حتی خندیدن و با عزیزان بودن! میمونند برای فردا، برای آینده. آینده ای که خیلی هم قابل اعتماد نیست!اExcerpt: Future is not as trustworthy as we think.Sometimes we shall not trust it at all and do the things we are to do right now!Or it may betray us someday!