۱۳۸۶ بهمن ۲۶, جمعه


آنچه اصل است نادیدنیست .

-------------------------------------------------
پ.ن این جمله و این عکس مدتیست که عجیب با روح من آمیخته شدن . چرا؟ نمی دانم!