۱۳۸۶ بهمن ۱۷, چهارشنبه

گر گلست اندیشه تو گلشنیور بود خاری تو هیمه گلخنی


اگر به مسائل به چشم ِ مشکل نگاه کنی ، تبدیل به مشکل می شوند و پیرت رو هم در میارن!
ولی بیا نگاهت رو عوض کن،مشکلات رو فرصت هایی طلایی بدان که در لباسی مبدل ظاهر شده اند؛ که در واقع نیزهمین طور هستند؛ اونوقت ببین چه برکاتی نصیبت میشه ، و دیگه دائما شانس با توست! چون در دل هر رخدادی موقعیتی برای پیشرفت داری! و چه چیزی بهتر از این!
امتحانش ضرری نداره هان!
و در آخر به قول ِ مولانای عزیز:
گر لباس قهر پوشد چون شرر، بشناسمش
کاو بدین حالت بر ِ ما بارها مست آمده است

میلاد

لینک جایگزینExcerpt: "If the only tool you have is a hammer, You tend to see every problem as a nail!" Abraham Maslow; American psychologist

Actually,problems are golden occasions in different clothes