۱۳۸۷ فروردین ۲, جمعه

چون صيد به دام تو به هر لحظه شکارمماهیای توی تنگ هی می چرخن و می چرخن ، نشستم روبروشون با آهنگ صیاد ِ افتخاری . من هم هی دارم تکون تکون میخورم و حالی عجیب . ای برده امان از دل عشاق کجایی ...