۱۳۸۷ اردیبهشت ۹, دوشنبه

آيه اي از قرآن

فذكّر انما انت المذكر * لست عليهم بمصيطر

( غاشيه- 21و22 )


پس ( اي رسول اين حقايق الهي را ) بياد مردمان بيار

همانا كه تو تنها يك يادآوري

و هيچ گونه سيطره و سلطه و حاكميتي بر آنها نداري

*******


اين جهان عرصه عرضه و پيشنهاد است براي انتخاب ،‌كه به دست خود مردم صورت ميگيرد .فرشتگان عرضه ميكنند خوبيها را و دعوت به خوبيها ميكنند و مردم مختارند كه بپذيرند يا نپذيرند. شيطان نيز وسوسه هاي خود را كه دعوتهاي او به رذائل و پستي هاست عرضه ميكند و باز آدمي در برابر شيطان آزاد است كه آن وسوسه ها را بپذيرد يا رد كند و در روايات آمده است كه مردم در روز قيامت هجوم مي آورند بر شيطان كه تو ما را گمراه كردي .شيطان در پاسخ گويد كه من ،خود را به شما تحميل نكردم و زور نگفتم بلكه فقط عرضه كردم شما ميتوانستيد نپذيريد .بخاطر همين اختيار است كه آدمي مسئول اعمال و نتايج كار خويش است .همچنين سخن انبياء‌نيز عرضه ايست كه خلق را در ردّ و قبول آن آزاد گذاشته است . رسول نمي تواند هر كه را ميخواهد هدايت كند كه فرمود : انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ،‌تو نمي تواني هر كه را خواهي هدايت كني بلكه اين خداست كه هر كه را بخواهد هدايت ميكند .بنابراين كار رسول يادآوري كردن و تجديد خاطر كردن است به آنچه خداوند در كتاب فطرت ما نگاشته و ما از آن غفلت كرديم .و اگر فرموده است : اقم اصلوة لذكري ،‌نمار را به پاي دار بخاطر يادآوري من ، همين مقصود است كه به سبب اين نماز بخاطر آوري مرا كه پروردگار توام و عهد و پيمان ديرين خود را با من به سبب اين نماز تجديد كن و بگو اي پروردگار عالميان مرا به راه مستقيم فطرت برقرار دار و ثابت قدم فرما .

خداوند در سوره ياسين به اين عهد اشاره كرده و معلوم است كه رفتن به صراط مستقيم تعهد ماست و بي شك وقتي تعهد كرديم، ميدانستيم كه آن تعهد چيست و امروز نيز ميدانيم الا آنكه آن را به سبب غلبه هواهاي نفساني از ياد برده ايم .پس اين آيه قرآن ذكر و يادآوريست .

ان هو الا ذكر للعالمين ،
‌اين كتاب نيست مگر تذكري براي عالميان .پ.ن در حقيقت دين يك پيشنهاد است برا ي انسان ( offer ) , كه در پذيرفتن يا نپذيرفتنش آزاد است و اصلاً كرامت انسان به همين آزادي اش است .

( البته بگذريد از كساني كه ميخواهند با چك و لگد ما را به بهشت بفرستند !!!)