۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۸, شنبه

فراخوان برای پادکست شفا

فایل های خود را به مدت حداکثر دو دقیقه ضبط کنید و به نشانی سردبیر شفا بفرستید (جیک نامه ی dydarteam در gmail.com) لطفا بی آهنگ باشد و هرچه کوتاه تر بهتر.

موضوع: آزاد

مهلت: یک هفته - یعنی تا 25 می 2008 - 5 خرداد 1387 ساعت یک صبح

سردبیر شفا