۱۳۸۷ بهمن ۳۰, چهارشنبه

خوشبختي واقعي

خوشا به حال ِ كسي كه با بدكاران مشورت نميكند و راه گناهكاران را پيش نميگيرد و با كساني كه خدا را مسخره ميكنند همنشين نميشود ،2 بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروي ميكند و شب و روز در آنها تفكر ميكند .
3. او همچون درختي است كه در كنار نهرهاي آب كاشته شده و به موقع ميوه ميدهد و برگهايش هرگز پژمرده نميشود ، كارهاي او هميشه ثمربخش است .
4. اما بدكاران چنين نيستند .آنها مانند پر ِ كاهي هستند در برابر باد پراكنده ميشود .
5. آنها در برابر مسند داوري خدا محكوم خواهند شد و به جما عت خدا شناسان راه نخواهند يافت .
6. درستكاران توسط خداوند محافظت و هدايت ميشوند ،‌اما بدكاران به سوي نابودي پيش ميروند .

مزامير حضرت داوود ، مزمور ِ اول

2 نظر:

رضا متین وفا گفت...

سلام پرنیان عزیز
از انتخاب متنت ممنونم

Mohammad گفت...

به جا و به درد بخور بود پرنیان. ممنون از تو و داود.