۱۳۸۷ اسفند ۱, پنجشنبه

لحظه های گنگ و مبهم من

همیشه دیدن این عکس سِحرم کرده
نمی فهمم چی توشه که با دیدنش می رم تو کُما
جائیکه که توش زمان وایستاده
و من ساکت و آروم
کیش و مات
فقط صدای نفسهام رو می شنوم

1 نظر:

پرنيان گفت...

حس عجيبي بعد از ديدن اين عكس در آدم به وجود مياد ، يه حسي گنگ و مبهم از جنس ابديت ،