۱۳۸۷ بهمن ۱۷, پنجشنبه


یه چیزی داره توی من غلغل میکنه و دم میکشه ، یا نه مثل بچه ای که توی شکمته و تو حرکت آروم سرشو زیر پوستت حس میکنی .

یه چیزی شبیه این

خوبه

خیلی

.

.

.