۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

چگونه استعداد ذاتی خود را کشف کنیم !

اول : ببینید چه کاری به نظرتان ساده و طبیعی می آید این میتواند نشانه ی
یک استعداد خاص یا توانایی رشد آن باشد.
دوم :برای گذران وقت ، خودتان را به چه کاری مشغول میکنید؟
سوم: فعالیتهایی را که فقط برای احساس رضایت و خشنودی خود انجام میدهید را پیدا کنید.
این فعالیتها میتوانند نشانه ی استعداد ذاتی و طبیعی شما باشد.
این استعداد طبیعی حتی اگر با پرستیژ کمتر و یا پول کمتری باشد اما مطمئن باشید که با
انجام آن زندگی خوشحال تر و رضایت مندانه تری خواهید داشت و کسی چه میداند شاید
توانستید با پیشرفت در آن به هر آنچه در زندگیتان می خواستید دست پیدا کنید.
منبع: vista.irExcerpt: Your Text Here