۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

حلال یعنی چی

چرا محمد (ص) مراسم مزایده برای اسب و شتر و عبا و عصای خویش راه نیانداخت؟ چرا ائمه چنین نکردند؟ وقتی مالی به قیمت ِ غیر واقعی فروخته شود؛ مالکیت باطل است و فروشنده کلاهبردار است. کسی که خریده می تونست همینطوری ۲ میلیارد کمک کنه اگه طمعی نداشت. بدون اینکه بیماری ِ نرگس گونه گی ِ کسی رو تحریک کنه!