۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

تو می‌توانی؟


من سال‌های سال مُردم

تا اینكه یك دم زندگی كردم

تو می‌توانی

یك ذره

یك مثقال

مثل من بمیری؟


قیصر امین پور