۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

سبز شدم جایی که نمیدونستمبی اینکه کسی بدونه مبلغ زیادی پول دادم به محتاجی. امروز دیدم بهم نامه زده. اون هم بعد از ۷ سال و توضیح داده که موفقیتش مدیون منه! جواب دادم به هیچ وجه اینطور نیست. به من هم دیگه از این نامه ها نده. زحمت ِ خودش و خدا بوده. اما دوست دارم دوستم باشه. اما جالب بود که ۷ سال پیش همه ی درآمدم رو دادم به کسی و اون پول رفت. فکر نمی کردم راه به جایی برده باشه. فکر می کردم شده باشه چارتا غذا که بین ِ حس بدبختی ِ کسی. اما اشتباه می کردم. شده خرج تحصیل. پس من ۷ سال جوانه ای زدم که نمی دونستم. چیزی از من جامونده در یه مسیر ِ دیگه. حس می کنم که دو شاخه شدن احساس جدیدیه. نه خوشحالم ، نه ناراحت و نوستالژ شده.

فقط همینطوری دیدم سبز شدم در جایی که فکر نمی کردم!

... محمد

2 نظر:

ناشناس گفت...

منم دارم به کسی کمک مالی می کنم و امیدوارم که واقعا این پول رو در راه خوبی خرج کنه چون تک تک سنت هاش برام مهمه .

امیر گفت...

دوست دارم اینجا فقط یه چیز بگم بهت محمد جان

" ایول "