۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

سلام
به دلیل سلامت بیشتر این وبلاگ و تعدد بسیار ي نویسنده های غیر فعال کسانیکه برای سالها در شفا ننوشته اند باید دوباره ثبت نام کنند. تمام نویسنده هایی که ای میل دریافت کرده اند از شفا (حدود ۳۰ روز پیش) و جوابی نداده اند و ای میل دومی از شفا دریافت کرده اند (حدود ۷ روز پیش) و جوابی نداده اند بطور موقت حذف شده اند. لطفا در صورتی که نمی توانید وارد شفا شوید به جیکنامه ی زیر نامه بدهید

dydarteam[ at] gmail.com

شفا