۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

و دوباره امید

دکتر قمشه ای:  

«شیطان مهمترین ضربه ای که به انسان میزند  از راه ِ یأس است. به همین جهت تا وقتی که انسان امید را از دست نداده، شیطان هنوز غلبه ی کامل نکرده  و حاکم نشده.  

مایوس شدن ادعای علم و اطلاع است: یعنی من میدانم هیچ حادثه ی خوبی نمیتواند رخ دهد  برایم و  هیچ کس به کمک من نخواهد آمد و وضع ِ حال ِ من بهتر از این نخواهد شد.»

امید وار باشیم.دوست داشتید! در «گوگل‌+» یا «فیس‌بوک» شراکت‌ (share) کنید.