۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

حس

پروانه‌هه اومد صاف نشست روی قلبم. از اون حس می کنم جلوی پیرهنم گرده‌ی گلی شده :)

... محمد

این مطلب را share کنید.