۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

دکمه رو فشار میدی

هر چی دیروز حالم گرفته بود امروز خوشحالم!

انگار یه چیزی هست مثل دکمه توی روحم که وقتی توی یک شرایطی گیر کنم یوهو راکد می شم. دنیا بی مفهوم میشه و یکی باید درم بیاره از این شرایط. انصافا هم دوست ِ خوبی دارم که همیشه کمک می کنه. با یه حالتی منو که می بینه میگه: پاشو ... پاشو ... پاشو بینم... پاشو بینم.... پاشو...  باید بریم بیرون بدویم.... پاشو بینم... بهت میگن پاشو این یه دستوره....!

دمت گرم که دکمه رو فشار میدی تا دربیاد. مثل این دکمه هاس که یه بار فشارش میدی میره تو و گیر میکنه و بار ِ دوم میاد بیرون. بعضی خودکارها هم اینطورن. البته معمولا تا دو سه ساعت بعدش هنوز درگیرم. اما وقتی می خوابم صبح آدمی هستی بدون دکمه.

... محمد


Excerpt: On my soul's button!

این مطلب را share کنید.