۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

گل ِ نشسته


گل قاصدک نشسته بود امروز سر ِ راه... منتظر ِ خبری از باد.


... محمد

Excerpt: ...

این مطلب را share کنید.