۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

بهانهگاهی همه ی راهی که رفته ای بهانه ای ست برای دیدن چشمان بره ای


Excerpt: Sometimes all the roads you take is to look at the eyes of a baby lamb.

این مطلب را share کنید.

1 نظر:

Mohammad گفت...

بره هه اندازه ی گله هستش! خیلی نازه! و واقعا می ارزه آدم بهار رو به این خاطر هم دوست داشته باشه که علاوه بر گل ها که خیلی تبلیغ میشه براشون آدم بتونه بگرده بره های گوچولو رو هم ببینه. بره هایی اندازه ی گل ها!