۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

Northern Cardinal


پرنده ی محبوب من دوباره برگشته.
 بر روی درختان برهنه می شینه و آواز سر میده.
همچون آواز سرمیده که سنگ هم باشه شروع به جونه زدن میکنه چه برسه به درخت!


Excerpt: Northern Cardinal is out of its nest once again. 

این مطلب را share کنید.