۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۰, شنبه

صبح و آواز


صبح شده.

پرنده ها شروع کردن به خوندن. با شدت همه می خونن. هنوز آفتاب نزده.

این طرف ها یک عقاب زندگی می کنه که صبح ها میره شکار. غذاش پرنده های کوچکتره.

پرنده ها که می خونن می دونن که خطر هم هست. اما جاشون رو لو میدن. اما دقت کردم هیچ پرنده ی آواز خونی وسط ِ آوازش شکار نمی شه. اونایی که شکار میشن اونایین که نمی خونن. اونایی هستن که ناشی هستن توی پرواز نه توی خوندن.

پس به جای ترس از آواز خوندن صبح گاهی؛ آوازت رو از ته ِ دل بخون و وقتی حسابی سلام کردی به صبح برو و پرواز رو بهتر بلد شو.

... محمدExcerpt: Singing birds and the danger of becoming prey.

این مطلب را share کنید.