۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

شوق طلوع می کند

قبل از فجر صبحگاهی همه چیز غیر ممکن به نظر میاد. وقتی کمی آبی میشه آسمان مقدار زیادی از غیرممکن ها رخت برمیبندند و می روند. با شروع کنسرت موسیقی پرنده ها شوق طلوع می کنه

... محمد


Excerpt: before dawn, when I wake up, everything looks impossible. After a bit of blue in the sky, the dismay suppresses dramatically. With bursts of music from little birds enthusiasm shows up again.

این مطلب را share کنید.