۱۳۹۳ مهر ۳, پنجشنبه

منزوی


سِرّ ِ خدا
          که  در   تُتُغ ِ غیب
                            منزویست
(حافظ)

تُتُغ: سرا پرده ی بزرگ؛ چادر ِ بزرگ
تتق: این لفظ عربی نیست و در هیچ کتاب لغت عربی ضبط نشده ترکی هم نیست و فارسی هم نمیتواند باشد برای اینکه حرف قاف دارد که در فارسی نیست پس باقی میماند این احتمال که اصل کلمه فارسی تتغ با غین بوده و اشتباهاً با قاف نوشته میشود از این قبیل کلمات بسیار است که فارسی و با حروف مخصوصه‌ی عربی نوشته میشود مثل غوری که ظرف چینی ساخته‌ی غور افغانستان بوده و اکنون غلط مشهور با قاف ، قوری نوشته میشود و مخصوص ظرفی که در آن چای دم کنند چه از گل باشد چه از فلز. (فرهنگ نظام)

... محمد

Excerpt: ...

لطفا اگر از مطلبی خوشتون اومد با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید..