۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

بیا

آمد بهار. همانطور که قول داده بود.
تو هم وقتی قول می دهی. بیا...

... محمد

Excerpt: on spring.

لطفا اگر از مطلبی خوشتون اومد با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید..