۱۳۸۵ تیر ۱۹, دوشنبه

تغییر سرنوشت

اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب كرده‌ايد، فاينمن
-------
سرنوشت انسانها حک شده بروی سنگ نیست همانطور که قابل تغییر به وقوع عمل و رخدادی در لحظه هم نیست. به قول بزرگی سرنوشت انسانها نوشته شده به روی ماسه های روان است

سرنوشت ما شکل گرفته از هزاران هزار سال رفتار و کردار گذشته ماست و برای تغییر آن چاره ای جز تغییر الگوهای رفتاری به ارث برده از گذشته مان نداریم. شکل گیری سرنوشت تدریجی است همانگونه که تغییر آن نیز مستلزم گذر زمان خواهد بود
حفظ عادات و الگوهای تکراری و یا همان تعصب بزرگترین مانع در تغییر سرنوشت و رشد آدمیست

سریعترین و موثرترین راه برای بهبود در سرنوشت تلاشی هماهنگ، مطابق با استعداد و تواناییهای ذاتی مان میباشد. همان توانایی هایی که سالیان دراز کسب کرده ایم و اکنون از یاد برده ایم و یا هنوز برآن آگاه نشده ایم
خودشناسی اولین گام در تغییر سرنوشت است و سپس جسارت و ایمان راسخ ما را به هدف رهنمون خواهند کرد

شادی و آرامش حقیقی از آن شما
هادی