۱۳۸۵ مهر ۱۹, چهارشنبه

شاکونتالا

قسمت بیست و یکم

از آن هنگام که پرنده ی تشنه با گلوی خشک
زبان به شکوه گشود
طولی نکشید که ابر ها در آسمان به جنبش در آمدند
و جویبار باران را به سویش فرستادند

...

هدی