۱۳۸۵ آذر ۱۵, چهارشنبه

لطفا دیگه رانی نخورید !

توی آبمیوه های رانی که از عربستان وارد میشن تماما از میوه های خراب و آلوده ( که میتونه باعث مسمویت غذایی بشه ) استفاده میشه . متاسفانه وزارت بهداشت هم نتونسته جلوی واردکردن این آبمیوه ها رو بگیره گویا دم ِ وارد کننده خیلی کلفت تر از این حرفاست ! به هر حال برای آگاه کردن مردم دانشکده های علوم پزشکی سیاست دهان به دهان ! رو اتخاذ کردن ، لطفا هر کس رو میتونید نسبت به این موضوع آگاه کنید به خصوص بچه ها رو .