۱۳۸۶ فروردین ۲, پنجشنبه

پیام نوروزی


به نام خداوند جان و خرد

نوروز ِ پیروز، که طلیعه ی بهار ِ دلنشین است و امسال با اولین روز ِ ربیع الاول همراه است، را به همه ی ایرانیان ِ گرامی و هموطنان ِ عزیزم در هر کجا که هستند و به همه ی آنان که نوروز را گرامی می دارند از ژرفای جان شادباش می گویم.

نوروز جایگاه بلندی در وجدان ِ تاریخی ِ ایرانیان دارد و برای همه ما با شکوه و خاطره انگیز است، به ویژه که اسلام ِ عزیز نیز وقتی آمد نه تنها آن را نفی نکرد، که مورد تأیید و ستایش قرار داد.

نوروز، انگیزه سازِ ِ گونه ای از حال و کار ِ آدمی و رهایی بخش از روزمرگی است و امیدوارم همت کنیم تا همانگونه که کودکانمان با جامه ی نو به پیش باز ِ نوروز و بهار می روند، ما نیز با جان ِ نو برپا کننده ی جهان ِ نو باشیم.

با تغییراتی که در زندگی ِ همه ی ما پدید آمده است و با وجود آشفتگی در حال، که ناشی از کنده شدن از عالم ِ گذشته و واماندگی از ورود به عالم ِ جدید و ناتوانی از آفرینش ِ عالمی دیگر است و به رغم ِ سرگشتگی و بریدگی از دیار و یار، اما از بختیاری هنوز نوروز در میان ما زنده است و احساس «خود بودن» را در ما زنده نگاه می دارد و امید آنکه این احساس بیش از پیش مایه ی تفکر شود تا بتوانیم امروز و فردایمان را با تکیه بر گذشته (و نه رفتن و ماندن در آن) بسازیم؛ تا هم «خود» باشیم سرافراز و پیشرو، و هم انسان ِ زمان خود।
امیدوارم سال نو برای میهن ارجمند و هم میهنان گرامی سرشار از کامروایی و پیروزی در همه عرصه ها باشد و جهان و جهانیان نیز روزگاری بهتر از آنچه داشته اند، داشته باشند.

بارخدایا! حال و کار ما را بهترین حال و کار بگردان!

سید محمد خاتمی
۱۳۸۶/۱/۱

Source
... محمد
دو لینک نوروزی در دو صفحه از گروه دیدار حتما ببینید صفحه ی شمس، صفحه ی شکوفه