۱۳۸۶ خرداد ۳۱, پنجشنبه

دو دوست

با دور روز تاخیر! 29 خرداد سالروز شهادت شریعتی بود، حالا شهادت یا درگذشت ، من فرقی بینش نمی بینم برای آدمی که مثل اون زندگی کنه زندگیش جهاده و مرگش شهادت . امسال به خاطر امتحانام فرصت نکردم چیزی بنویسم ( چقدرهم که همینجوری دارم گل میکارم!) این مطلبیه که پارسال نوشتم .

و چمران ، امروز 31 خرداد سالروز شهادت این مرده . نمونه یک انسان کامل، توی هر زمینه ای که رفته بهترین بوده . و تنها اثبات این مدعا زندگیش و مرگشه . عجبا که در مورد هر دو این افراد زندگی و مرگ اثبات کننده همدیگه هستند .

و این بخشی از مناجات اوست جایی که خیلی دوستش دارم ، مناجات او با خدای خودش :

.

خدایا می دانی که تار و پود وجودم با مهر تو سرشته شده است ، از لحظه ای که به دنیا آمده ام نام تو را در گوشم خوانده اند و یاد تو را بر قلبم گره زده اند .

هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد ، تو او را خراب کردی . خدایا ، به هر که و هرچه دل بستم ، تو دلم را شکستی .

عشق هر کسی را به دل گرفتم ، تو قرار از من گرفتی . هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم ، در سایه امیدی ، و به خاطر آرزویی برای دلم امنیتی به وجود آورم ، تو یکباره همه را بر هم زدی و در طوفان های وحشت زای حوادث رهایم کردی ،

تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیر امیدی نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم ....

تو این چنین کردی تا به غیر از تو، محبوبی نگیرم و به جز تو، آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا کسی امید نبندم و جز در سایه توکل تو ، آرامش وامنیتی احساس نکنم ...

خدایا ، تو را بر همه این نعمتها شکر می کنم .

.

.

مهزاد