۱۳۸۶ آبان ۱۹, شنبه

اطلاعیهبا عرض پوزش از تمامی غمها وغصه های این عالم من تا اطلاع ثانوی فرصت هیچ گونه فکر کردن و وقت گذاشتن برای هیچ نوع ناراحتی ، فکر های چرت و پرت ، آهنگهای گریه دار ، حرفهای ناامید کننده و توقعات و تفکرات بیخودی رو ندارم . لطفا مزاحم نشید!