۱۳۸۶ آذر ۲۷, سه‌شنبه

زیر باران بیا قدم بزنیم


زیر باران بیا قدم بزنیم


حرف نشنیده ای به هم بزنیم


نو بگوییم و نو بیندیشیم


عادت کهنه را به هم بزنیم


وز باران کمی بیاموزیم


کم بباریم و حرف کم بزنیم


کم بباریم اگر ولی ، همه جا

عالمی را به چهره نم بزنیم


چتر را تا کنیم و خیس شویم


لحظه ای پشت پا به غم بزنیم


سخن از عشق خود به خود زیباست


سخن عاشقانه ای به هم بزنیم


قلم زندگی به دست دل است


زندگی را بیا رقم بزنیم


سالکم قطره ها در انتظار تواند


زیر باران بیا قدم بزنیمشاعر : مجتبی کاشانی

منبع : مجله موفقیتExcerpt: Your Text Here