۱۳۸۶ آذر ۳۰, جمعه

هدیه شب یلدا!

Click here to get your free ringtone!

Create your own on slidelicious.comView on Slidelicious Create your own Slideshow


اینم هندونه شب یلدا برای نویسنده های شفا که از قبل درست کرده بودم بذارم زیر بغلشون !
اینم یه آهنگ قشنگ و جدید از سلن دیون که اگر خواستید شب یلدایی دست افشانی کنید به درد میخوره .
سلامت باشید و شاد . یلداتون مبارکExcerpt: Happy Yalda! Yalda is the name of longest night of year which is appreciated in iranian ancient culture . Iranians celebrate this night by getting together , reading Hafiz poems and eatting cookies, nuts and fruits.