۱۳۸۷ فروردین ۱۷, شنبه

دعا

زنگها (L’Angelus) اثر ژان فرانسوا میله. دهقانان در حال دعا، هنگامی که زنگهای کلیسا به صدا در می آیند.

***

اي كريم و اي رحيم سرمدي / درگذر از بدسگالان اين بدي

اي بداده رايگان صد چشم و گوش / بي ز رشوت بخش كرده عقل و هوش

بيش از استحقاق بخشيده عطا / ديده از ما جمله كفران و خطا

اي عظيم از ما گناهان عظيم / تو تواني عفو كردن در حريم

ما ز حرص و آز خود را سوختيم / اين دعا را هم زتو آموختيم

حرمت آنكه دعا آموختي / در چنين ظلمت چراغ افروختي

دست گير و رهنما توفيق ده / جرم بخش و عفو كن بگشا گره

مثنوي مولانا

رُشْوَت : رشوه و پاره و مزد. .

بد سگال :بدانديش ، بدخواه