۱۳۸۷ فروردین ۳۱, شنبه

بیشتر

فرمود ، یکی پیش مولانا شمس الدین تبریزی گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کرده ام . بامداد مولانا شمس الدین فرمود که دوش ملائکه آمده بودند و آن مرد را دعا میکردند که الحمدلله خدای ما را ثابت کرد . خدایش عمر دهاد ، در حق آدمیان تقصیر (کوتاهی ) نکرد . ای مردک ! خدا ثابت است اثبات او را دلیلی می نباید . اگر کاری می کنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کن وگرنه او بی دلیل ثابت است .
فیه ما فیه _ مولانا

------------
از این لحن رک و راحت و صریح شمس خیلی خوشم میاد . شمس معروف بوده به خلق و خوی خیلی رک و اینکه با کسی تعارف نداشته . آدم وقتی پشتش خیلی گرم باشه میتونه اینطور راحت و بی دغدغه حرفش رو بزنه . شاید بزرگترین خدمت شمس به مولانا ایجاد همین روحیه راحت بودن و ترسی از چیزی نداشتن باشه . وگرنه اون مولانای ِ شیخ متدین شهر چه جوری میتونه جرات کنه که حتی از مبتذل ترین داستانها برای گفتن معانی الهی استفاده کنه . مولانا قبل از آشنایی با شمس همه چیز داشت ، حتی علمش هم خیلی بیشتر از شمس بود اما یک چیز رو نداشت . جرات پا از گلیم خود بیشتر دراز کردن ، جرات بیشتر دیدن و نترسیدن از فکر دیگران ، موقعیت ، اعتبار و ... ، جرات بالاتر پریدن
بیایم این دفعه پامون رو بیشتر از گلیم خودمون دراز کنیم .