۱۳۸۷ خرداد ۹, پنجشنبه


امروز خیلی اتفاقی به این جمله برخورد کردم. خیلی به نظرم جالب اومد. و خیلی هم بهم انرژی و امید داد:


فکر کردن به پایان هر چیز شیرینی لذت حضور آنرا از بین میبرد. بگذار تا پایان تو را غافلگیر کند، درست مثل آغاز.


و یادآوری اینکه تا سر حد توان تمام تلاشت رو بکن، هر کاری که میتونی انجام بده، اما نه پیش داوری کن و نه نا امید شو. مطمئن باش که اتفاقات خوشایندی در راهه! اتفاقهایی که شاید اصلا به ذهنت هم نرسه.

Excerpt:Never think about the end for it'll only disappoint you. Do your best and be sure the best is yet to come!