۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

خاك خوشبخت

The Wounded AngelHugo
خاك خوشبخت

سالها پيش از اين

زير يك سنگ ،گوشه اي از زمين

من فقط يك كمي خاك بودم ، همين

يك كمي خاك كه دعايش

پر زدن آن سوي پرده آسمان بود

آرزويش هميشه

ديدن آخرين قله كهكشان بود


***

خاك هر شب دعا كرد

از ته دل خدا را صدا كرد

يك شب آخر دعايش اثر كرد

يك فرشته تمام زمين را خبر كرد

و خدا تكه اي خاك برداشت

آسمان را در آن كاشت

خاك را

توي دستان خود ورز داد

روح خود را به او قرض داد

خاك

توي دست خدا نور شد

پر گرفت از زمين دور شد

***

راستي من همان خاك خوشبخت

من همان نور هستم

پس چرا گاهي اوقات

اين همه از خدا دور هستم ؟؟؟


سروده عرفان نظر آهاري

كتاب : چاي با طعم خدا