۱۳۸۸ تیر ۳۰, سه‌شنبه

یاد بگیرم

پاکی می تواند محکم بایستد

خوش تراش